Fiskestället man drömmer om

”Denna i Kimitoöns sydkant belägna ”Kekkonens domän” är ett av många ställen där president Kekkonen har övernattat och satt ut bragder under sina fiskeresor. En liten röd stuga ute på spetsen av Långholmen fungerade som gäststuga, och inte husbondens ståtliga herrsgård, som dominerar utsikten i om rådet, som man kanske lätt skulle ha antagit.

Kekkonen var vad man modernt skulle beskriva som en “söndagsfiskare”, en man med stort intresse för fiske som ibland även utövade sitt stora intresse. Men han var nog mera noga med sin heder som fiskekarl än vad som kan anses normalt. När personkontakter med prestige gjorde det möjligt gjorde han i princip besök i alla delar av hela Finland i något skede av sin karriär för att hälsa på och fiska, och för att avtala om saker i samband med bastubad och smörjning med alkoholhaltiga drycker.

Som plats är denna norra spets av ön Vänoxa belägen i ett fantastiskt område där två djupa fjärdar möts. Härifrån finns det öppningar åt alla håll, och nästan oberoende av vindriktning så uppstår åtminstone någonslags strömning som lockar med sig fisk. ”

Detta skriver Fiskeredaktören Arto Kojo i boken Suomen 100 kalapaikkaa, där nämnda ”Kekkonens domän” i närheten av Villa Bergholmen finns upptaget bland områden som anses vara strålande för fiske.

Villa Bergholmens skärgårdsfastighet ger möjlighet till oförglömliga fiskeupplevelser även för mera krävande grupper av fritidsfiskare. Vid planeringen av en fiskeutflykt beaktas varje enskild grupps behov och målsättningar; kommer det att finnas en yrkeskunnig fiskeguide med på utflykten som kan ta dig och ditt sällskap till de bästa fångstplatserna med båtar och utrustning, eller blir det fråga om en mera självständig utflykt där man använder egen utrustning. Ett alternativ är även att man gör en utflykt på egen hand där man använder Villa Bergholmens båtar och fiskeutrustning.

Skärgårdsfastighetens centrala läge gör det även möjligt att arrangera en fiskedag utan att fiskandet behöver ske från en båt; fritidsfiskaren kan lätt fiska från strandklipporna, holmarna och bryggorna intill strandfastigheten Villa Bergholmen utan att behöva sitta hela dagen i en båt.