Dalsbruk

Dalsbruk (på finska Taalintehdas) är ett bosättningscentrum med ca 1 700 invånare i Kimitoöns kommun. Kimitoön, Finlands största ö, ligger i hjärtat av sydvästra Finlands skärgård, ett enhetligt skärgårdsområde som sträcker sig från Åland till Hangö. Ön är förbunden med fastlandet med två broar.

Dalsbruk har byggts upp kring det järnbruk som svensken Daniel Faxell grundade år 1686 i Dahls by. Efter Faxell har bruket ägts av bl.a. Mikael Hising, som även var ägare till Billnäs bruk. Fabriken har bytt ägare över 20 gånger. Man var ännu år 2010 verksam som Ovakos valsverk, men fick i slutet av år 2010 det nya namnet FN-steel. Fabrikens verksamhet har senare lagts ned. Brukets gamla masugnar och kolugnar har delvis restaurerats i början av 2000-talet. Bosättningsortens särdrag är att många av byggnaderna har en grund av, eller är helt byggda i slaggtegel, d.v.s. av tegel som formats av slagg som uppkommer som biprodukt vid järnframställning. De äldsta bostadsbyggnaderna i Dalsbruk är från 1700-talet.
I bosättningscentrumet finns många nyare våningshus, en hälsocentral, Kimitoöns andra kommunalhus, två mataffärer, klädbutiker, husgerådsaffärer, två restauranger, ett strandhotell, två banker, ett apotek, Alko (systembolag) och postkontor samt en mångsidig gästhamn.

Museiverket har klassat Dalsbruks historiska industriområde som byggd kulturmiljö av riksintresse.

Lähde: Wikipedia